Zdielať článok


Facebook Linkedin
Vládne opatrenia – obmedzenie pohybu a pobytu počas sviatkov

Dňa 06.04.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenie, ktorým počas Veľkonočných sviatkov obmedzil slobodu pohybu a pobytu osôb na území Slovenskej republiky, s cieľom zamedziť šírenie koronavírusu.

Mimo iné bola Vládou SR nariadená vybraných hraničných priechodov na vnútorných hraniciach SR s Rakúskom, Maďarskom, Českom a Poľskom a to na obdobie od 8.04.2020 do 17.04.2020.

Uvádzame tiež aktuálne informácie k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 04.04.2020, ktorým sa upravuje povinná karanténna v štátom určených zariadeniach pre osoby vstupujúce na územie SR.

Obmedzenie pohybu a pobytu počas Veľkonočných sviatkov

Nariadením Vlády SR sa na obdobie od 08.04.2020 00:00 hod. do 13.04.2020 23:59 hod. obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Cieľom uvedeného obmedzenia je zabrániť zvýšeniu rizika šírenia nového koronavírusu v dôsledku hromadného navštevovania osôb počas veľkonočných sviatkov a ochrana zdravia hlavne najrizikovejších skupín obyvateľstva, ktorými sú dôchodcovia a osoby staršie ako 65 rokov. Súčasťou obmedzenia je aj dočasný zákaz výkonu práva slobodne sa združovať, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Na dodržiavanie obmedzenia bude dohliadať Polícia a Armáda SR a za porušenie tohto zákazu hrozí sankcia do výšky 1659 eur. však nebudú ukladať priamo kontrolujúce orgány. Tie pri kontrole nechajú osobu vyplniť len dotazník, na základe ktorého bude následne pracovníkmi príslušného okresného úradu preverovaná pravdivosť uvedených skutočností a v prípade porušenia obmedzení, dodatočne aj uložená pokuta.

Výnimku voľného prejazdu majú s cieľom minimalizovať zdržiavanie sa na odpočívadlách a čerpacích staniciach počas veľkonočných sviatkov vodiči kamiónovej dopravy.

OBNOVENÁ KONTROLA na hraniciach

S účinnosťou od 08.04.2020 do 17.04.2020 sa na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Rakúskom, Maďarskom, Českom a Poľskom dočasne obnovuje kontrola vnútorných hraníc, ktorej cieľom je obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v čo najvyššej možnej miere. Hranice bude možné prekračovať len na týchto hraničných priechodoch:

Rakúska republika

a) Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica)

b) Bratislava – Jarovce – Kittsee (stará cesta)

c) Bratislava – Petržalka – Berg

d) Moravský Svätý Ján – Hohenau

Maďarsko

a) Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica)

b) Medveďov – Vámosszabadi

c) Komárno – Komárom

d) Štúrovo – Esztergom

e) Šahy – Parassapuszta

f) Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

g) Šiatorská Bukovinka – Salgótarján

h) Kráľ – Bánréve

i) Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17)

j) Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4)

k) Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný prechod)

Česká republika

a) Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

b) Makov – Bílá-Bumbálka

c) Horné Srnie – Brumov-Bylnice

d) Drietoma – Starý Hrozenkov

e) Moravské Lieskové – Strání

f) Lysá pod Makytou – Střelná

g) Vrbovce – Velká nad Veličkou

h) Brodské – Břeclav (diaľnica)

i) Holíč – Hodonín

j) Skalica – Sudoměřice (nová cesta)

Poľská republika

a) Trstená – Chyžné

b) Vyšný Komárnik – Barwinek

Povinná karanténna pre osoby vstupujúce na územie SR

Všetky osoby, ktoré od 06.04.2020 od 7:00  vstúpia na územie SR, budú musieť povinne nastúpiť do izolácie v štátom určených zariadeniach, a to na dobu potrebnú na diagnostikovanie ich zdravotného stavu. V prípade negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, bude týmto osobám nariadená domáca izolácia na dobu 14 dní, platiaca aj pre osoby žijúce v spoločnej  domácnosti s touto osobou.

Do domácej karantény namiesto izolácie v štátom určených zariadeniach majú po vstupe na územie SR povinnosť nastúpiť:

 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • onkologický a psychiatrický pacienti,
 • osoby s ťažkou poruchou imunity,
 • so špeciálnymi výživovými potrebami,
 • s chronickým ochorením dýchacích ciest, srdca a ciev,
 • osoby s metabolickými poruchami, epilepsiou, mentálnou poruchou,
 • osoby vyžadujúce pravidelnú injekčnú liečbu,
 • ZŤP,
 • osoby nad 75 rokov,
 • osoby, ktoré majú diplomatické výsady a imunity,

ako aj osoby im blízke a sprevádzajúce ich v dobe prekročenia hraníc SR. 

Všetky osoby, ktoré po 06.04.2020, 7:00 hodine vstúpia na územie SR, sú povinné oznámiť túto skutočnosť elektronicky alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi a konzultovať takto svoj zdravotný stav a prípadné príznaky ochorenia. Všeobecný lekár je povinný po tomto oznámení vystaviť dotknutej osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Povinnosť nastúpiť do 14 dňovej karantény sa tak, ako podľa doterajších nariadení nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej kamiónovej dopravy,
 • posádky lodnej dopravy,
 • členov posádky lietadla,
 • vodičov a posádky autobusovej dopravy,
 • rušňovodičov a ostatný vlakový personál,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby,
 • zamestnancov pohrebných služieb,
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR alebo v prihraničnom pásme do 30 km od hranice a dochádzajú za prácou v oblasti do 30 km od hraníc (za podmienky, že sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce .

Aj na všetky vyššie uvedené kategórie osôb sa však vzťahuje povinnosť v prípade spozorovania akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 na vlastnej osobe, oznámiť túto skutočnosť svojmu všeobecnému lekárovi, prípadne na čísle 112.

Za nerešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva hrozí uloženie pokuty vo výške do 1650 eur.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid-19 , koronavírus


Publikované:

9. apríla 2020

Súvisiace články