Zdielať článok


Facebook Linkedin
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2021 ONLINE

Dátum: 25 – 26 máj 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB).

SKB sa za 15 rokov stala stabilnou relevantnou platformou pre slovenské aj medzinárodné publikum. Efektívne pokrýva aktuálne témy priemyslu a priamo poskytuje priestor pre získanie nových obchodných kontaktov a kontraktov.

Podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bude realizované v spolupráci s partnermi, a zároveň ako hlavný odborný program Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra, v dňoch 25. – 26. mája 2021 ONLINE formou.

Téma tohto ročníka je Moderný priemysel – ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu.

Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.

PROGRAM
25. máj 2021, utorok

9.00 – 9.30   OTVORENIE PODUJATIA

9.30 – 12.20MODEROVANÉ PANELOVÉ DISKUSIE
Diskusie budú prebiehať v slovenskom jazyku a budú simultánne tlmočené do angličtiny.

9.30 – 10.30 NOVÁ PODOBA VZŤAHU MESTO/REGIÓN – PRIEMYSEL
Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov na región a ich
interakcia s mestom a regiónom.
Moderátor: Martin Jesný, priemyselný analytik
Spíkri: Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR,
zástupca samosprávy NR, Jaguar Land Rover (JLR), zástupca
dodávateľa pre JLR, Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO a kontakt
pre strategickú investíciu JLR, Rastislav Vysocký, advokát a prokurista Prosman & Pavlovič

10.35 – 11.25 TREND LOKALIZÁCIE DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV 
Nový balík služieb agentúry SARIO v sebe spája expertízu a skúsenosti
Odboru investičných projektov pre prichádzajúcich, ale aj etablovaných
investorov.
Moderátor: Miroslav Beseda, SARIO
Spíkri:
 Miroslav Mikula, konateľ Mubea Chassis Core CEE Business Development, zástupcovia spoločností a ich skúsenosti s lokálnou sieťou dodávateľov výrobkov, služieb a inovatívnych technologických riešení 

11.30 – 12.20 SPOLUPRÁCA AKADEMICKÉHO A SÚKROMNÉHO SEKTORA
Podpora služieb v oblasti transferu technológií a výskumu.      
Moderátor: Alexandra Gačevičová, SARIO
Spíkri: zástupcovia spoločností a ich skúsenosti s projektom Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

13.20 – 18.00 ONLINE BILATERÁLNE ROKOVANIA (B2B) A KONZULTÁCIE
Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce.

Okrem rozvoja dodávateľsko-odberateľských vzťahov môžete túto časť podujatia využiť aj na individuálne konzultácie. Na rokovania sú k dispozícii okrem firiem aj partneri podujatia, zástupcovia štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade konzultanti agentúry SARIO.

B2B rokovania nie sú tlmočené. Jedno rokovanie trvá 20 minút. Maximálny počet rokovaní na účastníka je 14.

AKO SI VYBRAŤ B2B ROKOVANIA

TERMÍNY
Online registrácia: 1. marec – 8. máj 2021
Párovanie B2B rokovaní: 9. – 17. máj 2021
Podujatie: 25. máj 2021

REGISTRÁCIA
Využite možnosť skorej registrácie za zvýhodnených podmienok!
ZĽAVOVÝ KÓD: X1GKS30

Účastnícky poplatok do 5. apríla 2021: 35 € za jedného účastníka
Účastnícky poplatok od 6. apríla 2021: 50 € za jedného účastníka

REGISTRÁCIA: Event | Slovak Matchmaking Fair 2021 ONLINE (sario.sk)

PROGRAM
26. máj 2021, streda

9.00 – 16.00 ODBORNÝ WORKSHOP A KONZULTÁCIE 

9.00 – 10.00 BREXIT – OBCHODOVANIE A SPOLUPRÁCA
Workshop o aktuálnych otázkach obchodovania vyplývajúcich z dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
Moderátor: Adam Kalina, SARIO
Spíkri: 
Maroš Prosman, advokát a konateľ, Roman Šajgalík, právnik a špecialista na dane, Rastislav Vysocký, advokát a prokurista Prosman & Pavlovič

10.00 – 16.00 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 
Moderátor: Adam Kalina, SARIO

TERMÍNY
Online registrácia: 1. marec – 8. máj 2021
Podujatie: 26. máj 2021

REGISTRÁCIA NA WORKSHOP
Registrácia je bezplatná! Registrovať sa môžete prostredníctvomregistračného formulára.

INŠTRUKCIE
Podujatie a program počas oboch dní bude realizovaný cez online platformu Zoom.
Na účasť potrebujete kvalitné pripojenie na internet a notebook s webkamerou, mikrofón (príp. iné zariadenie PC/tablet/mobil), na ktorom sa pripojíte na podujatie.

Prečítajte si pozorne technické a organizačné inštrukcie.

KONTAKT A PARTNERSTVÁ
matchmaking@sario.sk

 

Kategórie:

Nezaradené


Tagy:

webinár , webináre


Publikované:

22. marca 2021

Súvisiace články