Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch

23. júna 2021

e-podpis-prosman-pavlovič

S odkazom na informácie zverejnené zo strany orgánov verejnej moci, by sme pre upresnenie radi uviedli, že odo dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch (ďalej len ,,preukaz“) a nebude možné naň ďalej vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis. V tejto súvislosti možno hovoriť o nasledujúcich alternatívach.

V prvom prípade, ak ste orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo jej organizačnou zložkou, tak elektronickú schránku máte automaticky aktivovanú od jej zriadenia (teda od vzniku subjektu) a svoj vydaný certifikát ste oprávnený používať na elektronické podpisovanie v rovnakom rozsahu ako doteraz.  Uvedené platí až do konca roku 2022 (bez povinnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu), a to aj v prípade skoršej dobrovoľnej aktivácie fyzickou osobou / fyzickou osobou podnikateľom.

Ak ste ale napríklad fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ako držiteľ preukazu ste si ho k dnešnému dňu dobrovoľne neaktivovali, môžete tak urobiť len do 25. júna 2021. Následne vám bude aktivovaný certifikát na e-podpis platiť rovnako ako v predchádzajúcom bode, teda do konca roku 2022.

Po 25. júni už bude Ministerstvo vnútra SR vydávať občianske preukazy s novým implementovaným zariadením – čipom, a v prípade že nestihnete aktivovať svoj doterajší preukaz podľa bodu 2., jedinou možnosťou pre aktiváciu a následné používanie kvalifikovaného e-podpisu bude požiadať o vydanie nového preukazu. To však bude po 25. júni zaťažené správnym poplatkom.

Pre upresnenie ďalej uvádzame tiež skutočnosť, že automatická aktivácia sa naďalej vzťahuje len na subjekty uvedené v bode 1. vyššie, čo v praxi znamená, že elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky výlučne v prípade, ak je elektronická schránka aktivovaná. Ak ste teda napríklad podnikateľ – fyzická osoba, nemusíte sa v prípade neaktivovania el. certifikátu ani do 25. júna 2021 obávať doručovania úradných dokumentov do elektronickej schránky, za predpokladu, že ste si dobrovoľne neaktivovali svoju elektronický schránku.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Späť na články

Tagy

Obnova zápisu vymazaných subjektov z obchodného registra

18. januára 2022 | Obchodné právo Spoločnosti

V našom článku sa dozviete, akým spôsobom možno dosiahnuť obnovu zápisu vymazanej spoločnosti v obchodnom registri z dôvodu opomenutia [...]

Viac

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2022

9. decembra 2021 | Legislatíva Pracovné právo

65 rokov ako dôvod ukončenia pracovného pomeru, stravovanie, či prekážky na strane zamestnávateľa. Aj tieto zmeny prináša Zákonník [...]

Viac

Aké zmeny prináša prijatie zákona o skrátenej práci (tzv. zákona o kurzarbeite) ?

9. decembra 2021 | Legislatíva Obchodné právo

Prijatím zákona o podpore v čase skrátenej práce zavádza Vláda SR od 1. marca 2022 trvalú schému poskytovania právne nárokovateľnej [...]

Viac