Zdielať článok


Facebook Linkedin
Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch

Podľa aktuálnych informácií zverejnených Ministerstvom vnútra SR občianske preukazy alebo cudzinecké doklady ktoré boli vydané do 20. júna 2021, definitívne stratia platnosť elektronického podpisu od 1.1. 2023. Možnosť prihlasovania sa na portál Slovensko.sk a platnosť preukazu  ako dokladu totožnosti ostane zachovaná podľa bežnej platnosti občianskeho preukazu.

Vzhľadom na uvedené, Ministerstvo vnútra SR opätovne vyzýva občanov, aby vymenili svoje preukazy čo najskôr, ideálne v lete alebo na jeseň tohto roka a neodkladali výmenu preukazu až na koniec roka, nakoľko dĺžka vydania nového preukazu sa môže predĺžiť z dôvodu veľkého počtu žiadostí držiteľov preukazov využívajúcich elektronické služby. Výmena nových typov občianskych preukazov prebieha štandardne na Okresných riaditeľstvách PZ jednotlivých miest (bez možnosti podať žiadosť online) a výška správneho poplatku za výmenu občianskeho preukazu je 4,50 EUR.

Naša advokátska kancelária odporúča užívateľom elektronických služieb, ktorí ešte nepristúpili k výmene občianskeho preukazu, aby tak vykonali v náležitom predstihu podľa usmernenia Ministerstva vnútra a predišli tak nežiadúcim dôsledkom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás  prosím neváhajte kontaktovať.

S odkazom na informácie zverejnené zo strany orgánov verejnej moci, by sme pre upresnenie radi uviedli, že odo dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch (ďalej len ,,preukaz“) a nebude možné naň ďalej vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis. V tejto súvislosti možno hovoriť o nasledujúcich alternatívach.‘

V prvom prípade, ak ste orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo jej organizačnou zložkou, tak elektronickú schránku máte automaticky aktivovanú od jej zriadenia (teda od vzniku subjektu) a svoj vydaný certifikát ste oprávnený používať na elektronické podpisovanie v rovnakom rozsahu ako doteraz.  Uvedené platí až do konca roku 2022 (bez povinnosti akéhokoľvek ďalšieho úkonu), a to aj v prípade skoršej dobrovoľnej aktivácie fyzickou osobou / fyzickou osobou podnikateľom.

Ak ste ale napríklad fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ako držiteľ preukazu ste si ho k dnešnému dňu dobrovoľne neaktivovali, môžete tak urobiť len do 25. júna 2021. Následne vám bude aktivovaný certifikát na e-podpis platiť rovnako ako v predchádzajúcom bode, teda do konca roku 2022.

Po 25. júni už bude Ministerstvo vnútra SR vydávať občianske preukazy s novým implementovaným zariadením – čipom, a v prípade že nestihnete aktivovať svoj doterajší preukaz podľa bodu 2., jedinou možnosťou pre aktiváciu a následné používanie kvalifikovaného e-podpisu bude požiadať o vydanie nového preukazu. To však bude po 25. júni zaťažené správnym poplatkom.

Pre upresnenie ďalej uvádzame tiež skutočnosť, že automatická aktivácia sa naďalej vzťahuje len na subjekty uvedené v bode 1. vyššie, čo v praxi znamená, že elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky výlučne v prípade, ak je elektronická schránka aktivovaná. Ak ste teda napríklad podnikateľ – fyzická osoba, nemusíte sa v prípade neaktivovania el. certifikátu ani do 25. júna 2021 obávať doručovania úradných dokumentov do elektronickej schránky, za predpokladu, že ste si dobrovoľne neaktivovali svoju elektronický schránku.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Potrebujete poradiť s právnymi službami?

Kontaktujte nás
Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva , Obchodné právo


Publikované:

19. júla 2022

Súvisiace články