Jedna z najvýznamnejších slovenských advokátskych kancelárií s pôsobnosťou vo viacerých jurisdikciách.

Poskytujeme komplexné právne služby v štandardoch medzinárodných kancelárií, s maximálnym dôrazom na kvalitu a operatívnosť. Právne služby poskytujeme v špecializovaných tímoch pod vedením kolegov s dlhoročnými skúsenosťami v konkrétnych právnych odvetviach či už v súkromnej alebo verejnej sfére, s cieľom maximálne zvýšiť efektivitu pri hľadaní optimálneho riešenia pre našich klientov.

Naďalej zostávame verní svojim etickým hodnotám a poslaniu, ktorým je nielen byť silným a dôveryhodným partnerom našim klientom aj v tých najzložitejších situáciách, ale aj napomôcť zlepšovaniu podnikateľského prostredia a venovať sa vzdelávaniu a výchove mladej generácie.

Našim klientom sme oporou aj v medzinárodných transakciách. Zohľadňujúc bohatú obchodnú prax, spoločnú históriu a nadštandardné vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou, zakladáme pobočku v Prahe s cieľom umožniť svojim klientom využiť benefity vyplývajúce z podrobných znalostí oboch národných jurisdikcií.

Blog

Aktuality & články