spoločník

#1 Novela obchodného zákonníka účinná od 01.01.2018

9. novembra 2017 | Newsletter Obchodné právo Spoločnosti

V prvej časti článku o novele Obz účinnej od r. 2018 sa dozviete o zmenách pri založení a zrušení spoločností, splynutí, ako aj pri [...]

Viac

Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti

4. júna 2017 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Dobrý deň, som spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má okrem mňa aj ďalších dvoch spoločníkov (ja mám obchodný podiel [...]

Viac

Nový protischránkový zákon

5. mája 2017 | Legislatíva RPVS Spoločnosti

Dňom 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Prosman & Pavlovič

Viac