skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

2. januára 2018 | Pracovné právo Právna poradňa

Článok sa venuje otázke skončenia pracovného pomeru zamestnankine v skúšobnej dobe. Prečítajet si náš článok. Prosman & Pavlovič

Viac

Neplatnosť výpovede

17. mája 2017 | Právna poradňa

Zákonník práce a neplatnosť výpovede zamestnávateľa. Aké práva má zamestnanec?

Viac

Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

2. marca 2016 | Právna poradňa

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ i zamestnanec. V prípade výpovede zamestnanca však možno prísť o niektoré zákonné [...]

Viac

Výpoveď daná zamestnávateľom

17. februára 2015 | Pracovné právo Právna poradňa

Dostali ste výpoveď? Preverte si, či zamestnávateľ postupoval v zmysle Zákonníka práce. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Viac