platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Stručné zhrnutie povinných náležitostí pri návrhu na vydanie Európskeho platobného rozkazu a pri odpore voči Európskemu platobnému [...]

Viac

Doručovanie elektronického platobného rozkazu

28. júna 2017 | Legislatíva Procesné právo

Doručovanie platobného rozkazu – bude možné založiť fikciu doručenia pri elektronickom doručovaní platobných rozkazov? Novela [...]

Viac

Nároky zo zmeniek a zmenkový platobný rozkaz

3. mája 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Uplatnenie nároku zo zmenky podľa Občianskeho súdneho poriadku. Prečítajte si odpoveď na otázku od nášho klienta. Prosman & Pavlovič

Viac