výživné

Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Procesné právo

Naša čitateľka sa zaujíma o konanie o výživné a oslobodenie od súdneho poplatku - možnosti a spôsoby, ako byť oslobodený.

Viac

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

15. októbra 2016 | Právna poradňa Rodinné právo

Dobrý deň, nedávno som dovŕšila 18 rokov, rodičia sú rozvedení, bývam u matky a otec platí výživné. Som študentka, vlastný príjem [...]

Viac

Zánik vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu

31. mája 2016 | Právna poradňa

Ako sa posudzuje ukončenie vyživovacej povinnosti po ukončení strednej školy. Prečítajte si odpoveď na otázku od nášho klienta.

Viac

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

17. marca 2015 | Právna poradňa Rodinné právo

Článok sa venuje nárokom nevydatej matky na výživu a úhradu niektorých nákladov súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom. Viac o príspevku [...]

Viac