vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

Výpoveď z nájomnej zmluvy bytu

1. januára 2017 | Nájomná zmluva Občianske právo Právna poradňa

Nájom bytov a výpoveď Nájom upravuje prevažne občianske právo. V prípade nájmu bytov je úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale [...]

Viac

Správa bytového domu

9. júna 2015 | Občianske právo Právna poradňa

Správa bytového domu, zástupca vlastníkov bytov a práva vlastníkov bytov v bytovom dome. Ako ich upravuje zákon o vlastníctve bytov a [...]

Viac

Zástupca vlastníkov bytov

27. marca 2015 | Odborné články Právna poradňa

Viete aká je úloha zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj vysvetliť určenie odmeny za výkon jeho činnosti?

Viac