rozvod

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

26. júla 2016 | Občianske právo Právna poradňa Rodinné právo

Reagujeme na otázku čitateľa ohľadom vyporiadania majetku a BSM pri rozvode. V článku je charakterizovaný predmet bezpodielového [...]

Viac

Úprava styku rodiča s dieťaťom

29. marca 2016 | Právna poradňa Rodinné právo

Výkon rodičovských práv a povinností a úprava styku rodičov s dieťaťom v skratke. Prečítajte si náš článok, Prosman & Pavlovič

Viac