premlčanie

Začiatok preklúzie práva na zľavu z nájomného

13. septembra 2017 | Nájomná zmluva Novinky Občianske právo

Ako využiť právo na zľavu z nájomného? Kedy začína plynúť prekluzívna lehota a aká je dĺžka prekluzívnej lehoty? Prosman & Pavlovič

Viac

Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Procesné právo

Naša čitateľka sa zaujíma o konanie o výživné a oslobodenie od súdneho poplatku - možnosti a spôsoby, ako byť oslobodený.

Viac

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

6. septembra 2016 | Nemajetková ujma Právna poradňa

Článok sa venuje nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, z ktorej má poškodený nárok na náhradu škody a nárok na náhradu [...]

Viac