novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o sociálnom poistení

21. júla 2017 | Legislatíva Novinky Správne právo

Novelizačným zákonom č. 2/2017 Z.z. sa zavádza konanie vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou. Prosman & Pavlovič

Viac