kataster nehnuteľností

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Občianske právo

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

Porušenie zákazu nakladania s nehnuteľnosťou

19. júna 2017 | Novinky Zmluvy

Všimli ste si novinky ohľadom zákazu nakladania s nehnuteľnosťou? Na čo si dávať pozor pri zapisovaní do katastra. Prosman & Pavlovič

Viac

Oprava chýb v katastrálnom operáte

1. marca 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Okresný úrad, katastrálny odbor pochybil. Ako opraviť chyby, ktoré vznikli nesprávnym zápisom? Viac o oprave chýb v katastri sa [...]

Viac