dedičské právo

Dedičské podiely

31. augusta 2016 | Dedenie Dedičské právo Právna poradňa

Závet, vydedenie, dedičské podiely, odmietnutie dedičského podielu a neopomenuteľný dedič. Viac sa dočítate v článku z našej právnej poradne.

Viac

Obsah závetu a neopomenuteľní dedičia

19. augusta 2016 | Občianske právo Právna poradňa

Forma závetu, holografný závet, alografný závet a neopomenuteľný dedičia. Prečítajte si odborný článok z našej právnej poradne.

Viac