autorské práva

Autorský zákon

28. decembra 2016 | Newsletter

Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený nový Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej len ako „NAZ“), ktorý [...]

Viac

Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016 | Autorské právo Právna poradňa Právo duševného vlastníctva

Dielo spoluautorov spracovaním samostatných diel. Je možné dve samostatné diela spojiť? Prosman a Pavlovič advokátka kancelária.

Viac