adhézne konanie

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

6. septembra 2016 | Nemajetková ujma Právna poradňa

Článok sa venuje nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, z ktorej má poškodený nárok na náhradu škody a nárok na náhradu [...]

Viac

Poškodený v trestnom konaní

25. mája 2015 | Právna poradňa Verejné právo

Zámerom článku je priblížiť postavenie poškodeného v tzv. adhéznom konaní, to znamená pokiaľ si poškodený v trestnom konaní nárokuje [...]

Viac