súdny poplatok

Súdne poplatky v zmysle novely

1. augusta 2017 | Novinky Procesné právo

Novela zákona o súdnych poplatkoch účinná od 01.07.2017 priniesla zmenu v súdnych poplatkoch, najmä nový prípad, kedy súd nezastaví konanie.

Viac

Oslobodenie od súdneho poplatku

19. októbra 2016 | Občianske právo Právna poradňa Procesné právo

Naša čitateľka sa zaujíma o konanie o výživné a oslobodenie od súdneho poplatku - možnosti a spôsoby, ako byť oslobodený.

Viac