rodičovské práva

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

15. októbra 2016 | Právna poradňa Rodinné právo

Dobrý deň, nedávno som dovŕšila 18 rokov, rodičia sú rozvedení, bývam u matky a otec platí výživné. Som študentka, vlastný príjem [...]

Viac

Zánik vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu

31. mája 2016 | Právna poradňa

Ako sa posudzuje ukončenie vyživovacej povinnosti po ukončení strednej školy. Prečítajte si odpoveď na otázku od nášho klienta.

Viac

Úprava styku rodiča s dieťaťom

29. marca 2016 | Právna poradňa Rodinné právo

Výkon rodičovských práv a povinností a úprava styku rodičov s dieťaťom v skratke. Prečítajte si náš článok, Prosman & Pavlovič

Viac