poľnohospodárske pozemky

Nájom poľnohospodárskych pozemkov od roku 2018

5. decembra 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

ÚVOD Národná rada sa dňa 18.10.2017 uzniesla na novele zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho [...]

Viac

Aktuálne zmeny v poľnohospodárskom práve

31. júla 2017 | Newsletter

Úvod Nakoľko v predchádzajúcom období bolo prijatých viacero legislatívnych zmien dotýkajúcich sa oblasti poľnohospodárstva, [...]

Viac