odmietnutie dedičstva

Dedičské podiely

31. augusta 2016 | Dedenie Dedičské právo Právna poradňa

Závet, vydedenie, dedičské podiely, odmietnutie dedičského podielu a neopomenuteľný dedič. Viac sa dočítate v článku z našej právnej poradne.

Viac