náhrada v peniazoch

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

6. septembra 2016 | Nemajetková ujma Právna poradňa

Článok sa venuje nesprávnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, z ktorej má poškodený nárok na náhradu škody a nárok na náhradu [...]

Viac