Brexit

Služby zamerané na Brexit:

 1. Revízia zmluvných podmienok a nových zákonných povinností v súvislosti s Brexitom,
 2. Prehodnotenie cien tovaru vzhľadom na clo a ostatné novovzniknuté náklady pri obchode s Veľkou Britániou (informácie o výške cla a obchodných opatreniach, cenách služieb colného zastúpenia, atď.)
 3. Prehodnotenie INCOTERMS pri obchode s Veľkou Britániou,
 4. Zabezpečenie potrebných registrácií vo Veľkej Británii a v EÚ v súvislosti s Brexitom,
 5. Konzultácie k podávaniu colných vyhlásení pri obchode s Veľkou Britániou od 1. 1. 2021 a k priebehu colného konania vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru a ku splatnosti a plateniu cla a DPH pri obchode s Veľkou Britániou
 6. Poradenstvo k zjednodušeniu colných formalít a zastupovanie pred colným úradom k získaniu zjednodušení napr.:
  • schválený príjemca
  • schválený odosielateľ
  • zápis do evidencie deklaranta
  • zníženie záruk za colné dlhy
  • zjednodušené colné vyhlásenia,
  • atď.
 7. Poradenstvo k získaniu statusu Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) a zastupovanie v konaní o získanie statusu Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO),
 8. Zastupovanie pred colným úradom k zmene zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky na spoločný tranzitný režim (TC 31) pri odchode Veľkej Británie
 9. Registrácie EORI pred colnými orgánmi
 10. Prehodnotenie a aktualizácia povolených osobitných colných režimov pri operáciách s Veľkou Britániou,
 11. Prepočítanie uplatňovaných preferencií pri dovoze do EÚ alebo vývoze do tretej krajiny, ak je do schémy zahrnutá Veľká Británia,
 12. súhrnný colný audit firmy obchodujúcej s Veľkou Britániou v súvislosti s Brexitom,
 13. konzultácie a analýzy týkajúce akýchkoľvek iných záležitostí týkajúcich sa colného práva a práva spotrebných daní.
KONZULTÁCIE

KONZULTÁCIE

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM BREXITU?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom bez cla? Ako na to …

8. apríla 2021 | Colné právo Newsletter Odborné články

V článku sa dočítate ako na obchodovanie so Spojeným kráľovstvom bez cla, keďže dohoda o obchode a spolupráci zaviedla zákaz ciel na [...]

Viac

BREXIT a CLO: Potvrdzovanie pôvodu tovaru v Únii za účelom získania preferencie v UK

26. januára 2021 | Colné právo Legislatíva

Dôkaz o pôvode tovaru - ako neplatiť clo podľa dohody o obchode a vystúpení pri obchodovaní so Spojeným kráľovstvom - post BREXIT. [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti- Čo sa stane po 1.1.2021?

31. decembra 2020 | Colné právo Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky

Od 1.1.2021 bude Veľká Británia považovaná za tretí štát a za samostatné colné a daňové územie. Aké nové colné povinnosti vyplývajú pre [...]

Viac