Brexit

Služby zamerané na Brexit:

  • konzultácie k podávaniu colných vyhlásení pri obchode s Veľkou Britániou od 1. 1. 2021 a k priebehu colného konania vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru a ku splatnosti a plateniu cla a DPH pri obchode s Veľkou Britániou,
  • prehodnotenie cien tovaru vzhľadom na clo a ostatné novo vzniknuté náklady pri obchode s Veľkou Britániou (informácie o výške cla a obchodných opatreniach, cenách služieb colného zastúpenia, atď. )
  • prehodnotenie INCOTERMS pri obchode s Veľkou Britániou,
  • prepočítanie uplatňovaných preferencií pri dovoze do EÚ alebo vývoze do tretej krajiny, ak je do schémy zahrnutá Veľkou Britániou,
  • prehodnotenie a aktualizácia povolených osobitných colných režimov s operáciami vo Veľkej Británii,
  • konzultácie k colnému režimu tranzit pred Brexitom a po Brexite,
  • poradenstvo k zjednodušeniu colných formalít,
  • súhrnný colný audit firmy obchodujúcej s Veľkou Britániou v súvislosti s Brexitom,
  • konzultácie a analýzy týkajúce akýchkoľvek iných záležitostí týkajúcich sa colného práva a práva spotrebných daní.
KONZULTÁCIE

KONZULTÁCIE

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM BREXITU?




Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

WEBINÁR: Brexit a colné povinnosti – čo nastane od 1.1.2021?

15. októbra 2020 | Colné právo Legislatíva

Od 1.1.2021 už nebude Spojené kráľovstvo súčasťou colného územia a spoločného trhu a nebude pre ňu platiť európska legislatíva. Čo [...]

Viac

WEBINÁR: Brexit a colné povinnosti – čo nastane od 1.1.2021?

9. októbra 2020 | Colné právo Legislatíva

Od 1.1.2021 už nebude Spojené kráľovstvo súčasťou colného územia a spoločného trhu a nebude pre ňu platiť európska legislatíva. Čo [...]

Viac

Brexit a colnoprávne povinnosti – čo nastane od 1.1.2021?

16. septembra 2020 | Colné právo Legislatíva News Novinky

Po tom, čo UK a Severné Írsko vystúpilo z Európskej Únie sme pre Vás pripravili článok, kde sa dozviete aké zmeny nás čakajú po [...]

Viac