patent

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

V článku sa venujeme presadzovaniu práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Sumarizujeme právny rámec a približujeme základné [...]

Viac