Právo duševného vlastníctva a ochrana iných práv

Právo duševného vlastníctva považuje naša advokátska kancelária za dôležité a špecifické právne odvetvie, v dôsledku čoho sa uvedenej oblasti prakticky výlučne venuje špecializovaný team ľudí. V tejto oblasti sa naša advokátska kancelária mimo iné podieľala svojimi pripomienkami aj na tvorbe nového autorského zákona.

 

V oblasti duševného vlastníctva sa zaoberáme najmä:


  • ochranou práv spojených s obchodným menom spoločnosti, resp. ochranou dobrej povesti právnických osôb,
  • komplexnou ochranou autorských práv, ako aj iných práv v zmysle autorského zákona a vymáhaním zodpovedajúcich nárokov právnických a fyzických osôb,
  • ochranou a uplatňovaním priemyselných práv (patenty, ochranné známky a iné priemyselné práva),
  • ochranou osobnosti a dobrej povesti fyzických a právnických osôb, vrátane ochrany doménových mien,
  • ochranou know how a ochranou obchodného tajomstva,
- ochranou osobných údajov.
Autorský zákon

Autorský zákon

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA ?
Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Slovenská republika

officeba@ppak.sk

Contact

Články

GDPR – ochrana osobných údajov od 25.05.2018

13. februára 2018 | GDPR Newsletter

V rámci regulácie ochrany osobných údajov nastanú v roku 2018 rozsiahle zmeny. Aké zmeny možno očakávať v našom právnom poriadku? [...]

Viac

Spracovanie autorského diela

20. septembra 2016 | Autorské právo Právna poradňa Právo duševného vlastníctva

Dobrý deň, dohodli sme sa s ďalšími dvoma osobami, že spoločne vytvoríme literárne dielo, do ktorého by sme chceli zapracovať aj už [...]

Viac