SEMINARIOS

Como parte de nuestras actividades nos dedicamos a la organización de los seminarios y conferencias. Realizamos conferencias para nuestros clientes y para las empresas externas según sus necesidades individuales. Nos gustaría introducir algunas de las áreas específicas de la ley, que son objeto de nuestras actividades educativas. El área del Derechos aduanero es un ámbito de derecho independiente con un rango más amplio. Dentro de las conferencias colaboramos con la empresa DAC Consulting, s.r.o., que se dedica principalmente a las aduanas e impuestos especiales. Somos miembro co-fundador de CustomsLawGroup, que opera en los países V4 y en Alemania. El Derecho fiscal está directamente relacionado con las cuestiones aduaneras. Por esta razón, nuestro despacho ha creado un equipo único de especialistas en impuestos, y los seminarios en esta área se centran principalmente en cuestiones de IVA, los impuestos especiales, así como otros temas relacionados con el derecho fiscal.

Desafortunadamente el área del derecho del tránsito y transporte está todavía mal identificado como sector legal independiente en términos de nuestro sistema legal. Las transacciones comerciales internacionales relacionadas con la circulación de bienes requieren una atención especial y especialización. Los seminarios se refieren, en particular, a la eliminación de posibles errores e irregularidades, el propósito de los cuales es la eliminación de posibles daños. Nuestro despacho de abogados es también miembro de la Asociación de Logística y Transporte de Carga de la República Eslovaca. El derecho agrario incluye otros subsectores, como el derecho de cooperativas, el derecho de tierras, y muchos otros. Por ejemplo, preparamos conferencias para los miembros de la Cámara Regional de Agricultura y Alimentación de Trnava, de la cual también somos un socio, o para los clientes internacionales que operan en este sector en nuestro país.

ESTAMOS ORGULLOSOS

SEMINARIOS

Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s problematikou uplatňovania colných predpisov po 1.5.2016 v praxi. Colné predpisy sú tvorené hlavne Colným kódexom Únie č. 952/2013, jeho vykonávacími a delegovanými nariadeniami, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016 sa dotýkajú každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, avšak najviac držiteľov colných režimov a zjednodušených postupov a majú rovnako vplyv na hospodárske subjekty, ktoré zvažujú požiadať o vydanie SHS/AEO povolenia. ​Seminár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom.

Termín:27. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Registrarse

Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Seminár je určený manažérom veľkých a aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy spotrebných daní, vystupujú v rámci rôznych konaní pred finančnými orgánmi a stretávajú s každodennými následkami neznalosti danej problematiky.

Termín:26. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Registrarse