Odškodnenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti

Pri zdravotných problémoch je pre nás samozrejmosťou navštíviť lekára.

Prichádzame sem s dôverou, že o nás, či nášho príbuzného bude dobre postarané a odborný personál nám vždy poskytne riadnu zdravotnú starostlivosť. Lekári sú povinní poskytovať starostlivosť správne, v súlade so zákonom – lege artis. Čoraz viac sa však stretávame s prípadmi, kedy starostlivosť o naše zdravie nie je riadne poskytnutá. Čo v takej situácii robiť? Právny poriadok má prostriedky na ochranu práva na zdravie a reparáciu vzniknutých škôd.

Lekári a zdravotnícke zariadenia však len výnimočne uznajú svoju zodpovednosť spočívajúcu v odbornom pochybení, ktoré malo za následok ujmu na zdraví či úmrtie, a preto je nevyhnutné viesť ohľadom zodpovedajúcich nárokov náročné súdne spory. Keďže sa jedná o zložité súdne konania, ktoré sú komplikované na znalecké dokazovania, je nevyhnutné obrátiť sa už v začiatkoch na skúseného advokáta.

Pomôžeme Vám pri získaní, morálneho zadosťučinenia, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady príslušných nárokov vyplývajúcich zo škody na zdraví.

Našimi klientmi sú najmä poškodení pacienti, pozostalí príbuzní po obetiach pochybení lekárov.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

  • Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní.
  • Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.
  • Mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pochybení lekárov.

Iné služby

Kontakt

JUDr. Petra Knižková (Tomašovičová)
+421 910 902 700
petra.knizkova@ppak.sk

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ODŠKODNENIA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac

Obnovenie plynutia lehôt podľa „lex corona“

7. mája 2020 | Legislatíva

Nakoľko k pôvodne očakávanému predĺženiu účinnosti týchto zákonných ustanovení kompetentní zatiaľ nepristúpili, možno konštatovať, že [...]

Viac