Problematika spotrebných daní (zákon 609/2007 Z. z.), daňového konania a daňových kontrol v praxi

27. apríla 2019

Spoločnosť DAC Consulting v spolupráci s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič organizuje seminár v oblasti spotrebných daní a daňového poriadku.

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s informáciami o najčastejších problémoch s aplikáciou vybraných ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ďalej je seminár zameraný na oblasť správy daní so zameraním na daňový poriadok, najmä problematiku pri aplikácii vybraných ustanovení daňového poriadku. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia (napr. predmet dane, základné pojmy, registrované subjekty, daňová povinnosť, oslobodenie od dane, vrátenie dane, vedenie evidencií, postup pri daňovej kontrole, daňové konanie, vyrubovacie konanie, opravné prostriedky, sankcie, a iné). Seminár je určený manažérom veľkých ako aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.

Cena: 84,00 Eur s DPH
Zľava: tretí účastník z firmy zdarma – bez poplatku

Prihlásenie: officeba@ppak.sk, Tel.: 02/32114775

Späť na články

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019 | Novinky Správne právo

Zákonom NR SR č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o [...]

Viac

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie