Problematika spotrebných daní (zákon 609/2007 Z. z.), daňového konania a daňových kontrol v praxi

27. apríla 2019

Spoločnosť DAC Consulting v spolupráci s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič organizuje seminár v oblasti spotrebných daní a daňového poriadku.

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s informáciami o najčastejších problémoch s aplikáciou vybraných ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ďalej je seminár zameraný na oblasť správy daní so zameraním na daňový poriadok, najmä problematiku pri aplikácii vybraných ustanovení daňového poriadku. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia (napr. predmet dane, základné pojmy, registrované subjekty, daňová povinnosť, oslobodenie od dane, vrátenie dane, vedenie evidencií, postup pri daňovej kontrole, daňové konanie, vyrubovacie konanie, opravné prostriedky, sankcie, a iné). Seminár je určený manažérom veľkých ako aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.

Cena: 84,00 Eur s DPH
Zľava: tretí účastník z firmy zdarma – bez poplatku

Prihlásenie: officeba@ppak.sk, Tel.: 02/32114775

Späť na články

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. apríla 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

INTRODUCTION             On 30 January 2019 the National Council adopted a brand-new Act No. 54/2019 Coll. on Protection of [...]

Viac

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019 | Legislatíva Newsletter Novinky Spoločnosti

            Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.01.2019 prijala úplne nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov [...]

Viac

Novinky

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. apríla 2019

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Sme hrdí

Kategórie