Problematika spotrebných daní (SPD) a daňového konania v praxi – Daňové kauzy v oblasti SPD a DPH

29. mája 2019

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný aj na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Takisto budeme informovať o právnych názoroch správcov dane, Finančného riaditeľstva SR, prípadne aj Ministerstva financií SR a súdov v Slovenskej republike a ESD, na najdôležitejšie daňové inštitúty a na riešenie konkrétnych káuz v oblasti spotrebných daní a DPH. Seminár je určený manažérom veľkých ako aj malých podnikov, ktorí sú prevádzkovateľmi daňových skladov, oprávnenými príjemcami, alebo inými registrovanými a evidovanými subjektami na SPD, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.

Lektori – špecialisti na daňové a colné právo:
JUDr. Maroš Prosman
Mgr. Bc. Roman Šajgalík

viac informácií na webových stránkach:
www.seminare-prednasky.com
www.prosman-pavlovic.sk
www.dacconsulting.sk

Späť na články

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019 | Novinky Správne právo

Zákonom NR SR č. 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o [...]

Viac

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom [...]

Viac

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na [...]

Viac

Novinky

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mája 2019

Sme hrdí

Kategórie