Vývoz do UK (REX)

REX – efektívne osvedčenie pôvodu aj pre vývoz do Veľkej Británie

Pri vývoze tovaru do Veľkej Británie je možné za účelom získania zvýhodneného sadzobného zaobchádzania na tovar s pôvodom v EÚ využívať aj existujúci systém registrovaných vývozcov (REX). Na základe Dohody o obchode a spolupráci uzavretej medzi EÚ a Veľkou Britániou sa zaviedol na pôvodný tovar v EÚ alebo Veľkej Británie zákaz ciel, ktorý je však podmienený vyhotovením osvedčenia o pôvode vývozcom.

Systém REX umožňuje, aby registrovaný vývozca si sám osvedčil preferenčný pôvod tovaru na obchodnom doklade (najčastejšie to býva faktúra) bez toho, aby osvedčenie pôvodu žiadal od colných orgánov. Využitie systému REX uľahčuje colné povinnosti aj po Brexite pri vývoze tovaru do Veľkej Británie v súlade s novými pravidlami uvedenými v Dohode o obchode a spolupráci, ktoré sa začali uplatňovať od 1.1.2021.

Na základe osvedčenia pôvodu tovaru vyhotovené registrovaným vývozcom (REX), anglické colné orgány v zmysle Dohody o obchode a spolupráci nevymerajú v rámci zákazu ciel clo na tovar, ktorý má pôvod v EÚ.

Bližšie informácie k registrácii do systému REX a využívanie systému REX pre osvedčovanie pôvodu tovaru aj pre vývozy mimo Veľkej Británie s ochotou poskytne naša advokátska kancelária.

Export

Export

Import

Import

KONZULTÁCIE

KONZULTÁCIE

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom bez cla? Ako na to …

8. apríla 2021 | Colné právo Newsletter Odborné články

V článku sa dočítate ako na obchodovanie so Spojeným kráľovstvom bez cla, keďže dohoda o obchode a spolupráci zaviedla zákaz ciel na [...]

Viac

BREXIT a CLO: Potvrdzovanie pôvodu tovaru v Únii za účelom získania preferencie v UK

26. januára 2021 | Colné právo Legislatíva

Dôkaz o pôvode tovaru - ako neplatiť clo podľa dohody o obchode a vystúpení pri obchodovaní so Spojeným kráľovstvom - post BREXIT. [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti- Čo sa stane po 1.1.2021?

31. decembra 2020 | Colné právo Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky

Od 1.1.2021 bude Veľká Británia považovaná za tretí štát a za samostatné colné a daňové územie. Aké nové colné povinnosti vyplývajú pre [...]

Viac