Trestné právo

Svojim klientom v rámci trestného práva poskytujeme právne služby už pri vykonávaní neodkladných a neopakovateľných úkonov pred začatím trestného stíhania, zastupujeme fyzické a právnické osoby počas prípravného konania, vykonávame obhajobu obvinených či obžalovaných na hlavnom pojednávaní, vrátane väzobných vecí a poskytovania záruk nahrádzajúcich väzbu.

Predovšetkým sa zameriavame na pomoc obetiam trestných činov a zastupovaniu poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní. Taktiež máme bohaté skúsenosti v oblasti implementácie trestno-právnych compliance programov alebo preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti, či už za konanie štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, vrátane opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v trestnom konaní,
  • právna pomoc a zastupovanie pri vypracovaní a spracovaní akýchkoľvek úkonov trestného konania, od podania trestného oznámenia, cez rôzne návrhy, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania alebo návrhy na obnovu konania,
  • právna pomoc a zastupovanie obetí trestných činov a poškodených v trestnom konaní,
  • právna pomoc pre podnikateľov v oblasti compliance programov a zavádzania vnútropodnikových preventívnych opatrení.

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM TRESTNÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Brexit a colné povinnosti- Čo sa stane po 1.1.2021?

31. decembra 2020 | Colné právo Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky

Od 1.1.2021 bude Veľká Británia považovaná za tretí štát a za samostatné colné a daňové územie. Aké nové colné povinnosti vyplývajú pre [...]

Viac

Brexit and customs obligations

29. decembra 2020 | Customs law Legislation Nezaradené

What will happen after 1st January 2021? 31st December 2020, which is marking the end of the so-called transition period, is [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti

29. decembra 2020 | Colné právo Legislatíva

Čo sa stane po 1.1.2021? Deň 31. december 2020 sa nezadržateľne blíži. Jeho uplynutím skončí tzv. prechodné obdobie a Spojené [...]

Viac