Pracovné skúsenosti:

Bankovníctvo:
November 2006 – November 2008; Dexia banka Slovensko, a.s., prokurista, poradca prezidenta banky, riaditeľ financovania SME
November 2002 – November 2006; Dexia banka Slovensko, a.s., riaditeľ právneho odboru
Máj 1998 – November 2001; Prvá komunálna banka, a.s., právnik
Október 2009 – August 2011; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., člen dozornej rady

Energetika:
December 2007 – Marec 2010; Komunal energy, a.s., zakladateľ, CFO, člen predstavenstva
October 2010 – June 2012; Východoslovenská energetika, a.s., predseda dozornej rady

Médiá, rozhlasové a televízne vysielanie:
November 2012 – Január 2018; Rozhlas a televízia Slovenska, riaditeľ právneho oddelenia

Vzdelanie:

1992-1997 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Odbornosť:

bankové právo, financovanie projektov, energetika, autorské právo

Jazyková vybavenosť:

Slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Blog

Aktuality & články