Vzdelanie

2021 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave – titul Magister práv
2007 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, titul: Magister v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia

Pracovné skúsenosti

od 2018 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., právnik
2015 – 2018 Abanico s.r.o., projektový manažér pre preklady
2008 – 2009 Veolia Energia Slovensko a.s., asistentka generálneho riaditeľa a ľudských zdrojov

Odbornosť:

občianske právo, obchodné právo, pracovné právo

Stáže:

Ministerstvo zahraničných vecí SR, Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Paríži

Jazyková vybavenosť

francúzsky jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk,

Blog

Aktuality & články