Pracovné skúsenosti

2020 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s. r. o.; advokát
2013 – 2019 JUDr. Adriena Vysudilová; advokátsky koncipient

Vzdelanie

2017 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – titul philosophiae doctor (PhD.)
2013 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – titul doktor práv (JUDr.)
2013 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – titul magister práv (Mgr.)
2011 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – titul bakalár práv (Bc.)

Odbornosť

občianske právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo, obchodné právo, rodinné právo

Jazykové znalosti

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články