Nehnuteľnosti, development a stavebné právo

Problematika developingu a stavebného práva tvorí jednu z kľúčových oblastí, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá a v ktorej môžeme konštatovať, že máme bohaté skúsenosti.

V rámci tohto právneho segmentu poskytujeme našim klientom najmä nasledovné služby:

  • právne poradenstvo pri kúpe, predaji, nájme nehnuteľností, vrátane právneho due diligence pri nadobúdaní, resp. realizácii projektov/neh nuteľností,
  • právne poradenstvo a podpora pri developmente a investíciách do nehnuteľností, vrátane zastupovanie investorov pri všetkých súvisiacich rokovaniach,
  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo všetkých štádiách územného, stavebného, resp. kolaudačného konania,
 zastupovania klientov v správnom súdnictve, vrátane zastupovania klientov v akýchkoľvek súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi, verejnými inštitúciami,
  • príprava FIDIC zmluvnej dokumentácie,
- príprava všetkej ostatnej/potrebnej zmluvnej dokumentácie.
Investícia pri kúpe

Investícia pri kúpe

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie

Poradenstvo pri kúpe

Poradenstvo pri kúpe

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM NEHNUTEĽNOSTÍ, DEVELOPMENTU A STAVEBNÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Slovenská republika

officeba@ppak.sk

Contact

Články

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR

11. októbra 2018 | Newsletter Obchodné právo Spoločnosti

 Legislatívny rámec Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred [...]

Viac

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Európsky platobný rozkaz je upravený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zaviedlo európske konanie [...]

Viac

Nájom poľnohospodárskych pozemkov od roku 2018

5. decembra 2017 | Legislatíva Poľnohospodárske právo

ÚVOD Národná rada sa dňa 18.10.2017 uzniesla na novele zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho [...]

Viac