Nehnuteľnosti, development a stavebné právo

Problematika developingu a stavebného práva tvorí jednu z kľúčových oblastí, ktorými sa naša advokátska kancelária zaoberá a v ktorej môžeme konštatovať, že máme bohaté skúsenosti.

V rámci tohto právneho segmentu poskytujeme našim klientom najmä nasledovné služby:

  • právne poradenstvo pri kúpe, predaji, nájme nehnuteľností, vrátane právneho due diligence pri nadobúdaní, resp. realizácii projektov/neh nuteľností,
  • právne poradenstvo a podpora pri developmente a investíciách do nehnuteľností, vrátane zastupovanie investorov pri všetkých súvisiacich rokovaniach,
  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo všetkých štádiách územného, stavebného, resp. kolaudačného konania,
 zastupovania klientov v správnom súdnictve, vrátane zastupovania klientov v akýchkoľvek súvisiacich konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi, verejnými inštitúciami,
  • príprava FIDIC zmluvnej dokumentácie,
- príprava všetkej ostatnej/potrebnej zmluvnej dokumentácie.
Investícia pri kúpe

Investícia pri kúpe

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie

Poradenstvo pri kúpe

Poradenstvo pri kúpe

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM NEHNUTEĽNOSTÍ, DEVELOPMENTU A STAVEBNÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

12. októbra 2021 | Legislatíva

Chcete si postaviť na svojom pozemku kôlňu, práčovňu, letnú kuchyňu či prístrešok? Viete však aké povinnosti s tým súvisia?

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Občianske právo

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac