Odškodnenie

Odškodnenie z dopravnej nehody, pracovného ako aj iného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Udalosti pri ktorých dochádza k poškodeniu zdravia vedú vždy k vážnemu narušeniu bežného života poškodeného. Možno jednou z posledných vecí, na ktorú poškodený myslí je zabezpečenie advokáta, ktorý mu môže pomôcť získať primerané zadosťučinenie, prípadne náhradu za vzniknuté zdravotné výdavky. Čím skôr však bude poškodený hovoriť s advokátom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dostatočne ochráni svoje práva a dosiahne primerané odškodnenie. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov. Pri usmrtení spôsobenom škodovou udalosťou zastupujeme záujmy poškodených manželov, rodičov, detí alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na odškodnenie prežitých duševných útrap (nemajetkovej ujmy) peňažitou náhradou vyvažujúcou ich utrpenie.

Naše služby

Odmena

Náš tím profesionálov dokáže ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času.

Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Kontakt

JUDr. Petra Knižková (Tomašovičová)
+421 910 902 700
petra.knizkova@ppak.sk

Referencie

PP

Dobrý deň.
Ďakujeme advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič v zastúpení JUDr.Petrou Tomašovičovou za úspešné zastupovanie vo vymáhaní odškonenia pre pozostalých po dopravnej autonehode, z PZP- povinného zmluvného poistenia- od poisťovne,kde bolo vozidlo poistené.

Veľmi som neveril,že sa môže podariť uspieť v spore s poisťovňou,ale podarilo sa a preto odporúčam všetkým,ktorí stratia blízkeho príbuzného,obrátiť sa s dôverou na túto advokátsku kanceláriu.

– P.P. spokojný klient.

Volám sa Marek Šimurda.12.3.2015 som mal ťažký pracovný úraz.V tedy sa vám zmení v sekunde celý život.Človek nevie čo skôr a v tedy my firma Prosman a Pavlovič podala pomocnú ruku.Našiel som kontakt na internete a kontaktoval ich.Bol som pridelený mladej právničke,ktorá ochotne vysvetlila na čo všetko mám nárok.A tak sme sa postupne pustili do boja najprv so soc.poisťovňou a neskôr z ďalšími organizaciami, ktoré miesto toho ,aby vám pomohli ,hádžu vám polená pod nohy.Doteraz sme boli vždy úspešný za čo veľké ďakujem Judr.Petra Tomašovičová.Ktorá sa aj napriek medializacii môjho prípadu nebála postaviť pred Tv.kameri.Tú to právnicku spoločnosť môžem len odporučiť.Nesnažia sa obyčajných ludí ošklbať aj o posledné ,ale hlavne pomôcť.A neboja sa isť do sporov.Súdnych a iného charakteru.

– Marek Šimurda

Dobrý deň,
chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie advokátskej kancelárii Prosman&Pavlovič za poskytnutie právnych služieb. Pomohli ste mi ťažkej a zložitej životnej situácii.
Oceňujem vysokú profesionalitu a kvalitu práce,ale tiež serióznosť a ľudský prístup obzvlášť Mgr.Petry Tomašovičovej.
Prajem Vám do ďalších rokov veľa spokojných klientov a úspechov v práci.

– Igor Seleš

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ODŠKODNENIA?




Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac

Obnovenie plynutia lehôt podľa „lex corona“

7. mája 2020 | Legislatíva

Nakoľko k pôvodne očakávanému predĺženiu účinnosti týchto zákonných ustanovení kompetentní zatiaľ nepristúpili, možno konštatovať, že [...]

Viac