Komplexný firemný audit

Due diligence prispôsobené klientom a ich potrebám vypracúvajú špecializované tímy právnikov na vybrané právne oblasti.

Mám záujem

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

Pripravujeme komplexné právne audity zamerané na potreby klienta. Právne audity a posúdenia sa bežne vypracúvajú pri akvizíciách a zlúčeniach alebo pri riešení „compliance“ programov vo firmách. My prinášame audity, ktoré reagujú aj na špecializované právne oblasti a aktuálnu situáciu spojenú so zmenami legislatívy v rámci medzinárodného, európskeho, ako aj národného práva.

Komplexné due diligence zahŕňa analyzovanie korporátnej agendy, obchodnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, ako aj osobitné právne oblasti, v závislosti od zamerania klienta. Medzi naše špecializované oblasti patrí bankové, finančné právo, energetika, medzinárodná preprava, colné a daňové právo, právo duševného vlastníctva.

V spolupráci so zmluvným partnerom zabezpečujeme komplexné audity v oblasti bezpečnosti v IT a v oblasti štatutárneho auditu.

Advokáti a právnici z našej advokátskej kancelárie poskytujú komplexné služby v oblasti colného práva.

Advokáti a právnici špecializovaný na daňové právo zabezpečujú v spolupráci so zmluvným partnerom právne a poradenské služby v oblasti daňového práva.

Audit vnútropodnikových predpisov – COVID legislatíva, pracovnoprávne vzťahy, riešime komplexne ako Právne interné procesy.

Vo svetle COVID-nariadení posudzujeme právne pokrytie zodpovednosti štatutárnych orgánov, ale aj meniacich sa vzťahov v rámci BREXIT, vrátane analýz zmluvných povinností a ich ukotvenia vo vnútropodnikovom systéme. Pozrite si bližšie BREXIT služby.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ale aj akékoľvek iné zmluvné, prípadne nezmluvné vzťahy a právne otázky, ktoré môžu byť rizikom.

Komplexná ochrana

Komplexná ochrana

Individuálny prístup

Individuálny prístup

PROFESIONALITA

PROFESIONALITA

Máte záujem o služby? Napíšte nám.
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Články

Registrácia a využitie ochrannej známky

10. augusta 2021 | Autorské právo Legislatíva Obchodné právo

Ochrana duševného vlastníctva v podobe ochrannej známky - aké práva získa majiteľ ochrannej známky?

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac