FAILLITE ET RESTRUCTURATION

11. octobre 2017

Nous représentons nos clients dans la procédure de faillite et de restructuration de la part de créanciers mais aussi d´emprunteurs.

Nos services comprennent principalement:

  • conseil et préparation des documents avant l´ouverture d´une procédure de faillite ou de restructuration,
  • application et publication des créances, représentation des client dans la procédure de faillite et de restructuration ainsi que dans les procédures connexes,
  • représentation des clients lors des réunions de créanciers et de comités de créanciers.

Back to articles

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. janvier 2020 | Colné právo Législation

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

En savoir plus

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. janvier 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

En savoir plus

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. janvier 2020 | Colné právo Nouvelles

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

En savoir plus

Novinky

Sme hrdí

Kategórie