DROIT DOUANIER

12. octobre 2017

Back to articles

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. juillet 2020 | Législation

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

En savoir plus

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. juillet 2020 | Législation

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

En savoir plus

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. juin 2020 | Législation

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

En savoir plus

Novinky

Sme hrdí

Kategórie