Mgr. Ádám Füssy

30. août 2019

Expérience de travail :

2019 – présent      PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o. ; avocat stagiaire

2019                      Mgr. Martin Berec; avocat stagiaire

2017 – 2018        PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. ; avocat stagiaire

2015 – 2017        Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. ; assistant juridique

 Education :

2017                     Faculté de droit de l´Université Comenius à Bratislava – Master en droit

 Compétence :

droit civil, droit de commerce, droit de la faillite

 Compétences linguistiques :

slovaque, anglais, hongrois

Back to articles

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. juillet 2020 | Législation

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

En savoir plus

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. juillet 2020 | Législation

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

En savoir plus

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. juin 2020 | Législation

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

En savoir plus

Novinky

Sme hrdí

Kategórie