Mgr. Ádám Füssy

30. août 2019

Expérience de travail :

2019 – présent      PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o. ; avocat stagiaire

2019                      Mgr. Martin Berec; avocat stagiaire

2017 – 2018        PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. ; avocat stagiaire

2015 – 2017        Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS, s.r.o. ; assistant juridique

 Education :

2017                     Faculté de droit de l´Université Comenius à Bratislava – Master en droit

 Compétence :

droit civil, droit de commerce, droit de la faillite

 Compétences linguistiques :

slovaque, anglais, hongrois

Back to articles

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. janvier 2020 | Colné právo

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

En savoir plus

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. janvier 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

En savoir plus

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. janvier 2020 | Colné právo

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

En savoir plus

Novinky

Sme hrdí

Kategórie