ACTUALITES

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. juin 2019 | Colné právo Législation Nouvelles Správne právo

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom (značkovačom).

En savoir plus

CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

20. mai 2019 | Colné právo Législation Nouvelles Správne právo

Vysledovateľnosť tabakových výrobkov je založená na označení každého spotrebiteľského balenia identifikátorom a bezpečnostným prvkom, aby sa takéto výrobky mohli v EÚ vyhľadávať a sledovať.

En savoir plus

New Statutory Law: Whistleblower Protection Act

10. avril 2019 | Commercial law Legislation News Newsletter

New Whistleblower Protection Act with effective day 1st March 2019 imposes new obligations on selected legal and natural persons. Failure to comply with these obligations is sanctioned by considerable amounts of money by the supervisory authority.

En savoir plus

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

4. avril 2019 | Législation Newsletter Nouvelles Spoločnosti

Novým zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa od 01.03.2019 ukladajú vybraným právnickým a fyzickým osobám viaceré nové povinnosti, ktorých eventuálne nesplnenie je zo strany dozorného orgánu sankcionované pokutami.

En savoir plus


Nouvelles

NOUS SOMMES FIERS

Categories