Energetické právo

Oblasť energetického práva považujeme za jednu z priorít a ťažiskových oblastí pri poskytovaní právnych služieb zo strany našej advokátskej kancelárie. V rámci energetického práva pomáhame našim klientom najmä v nasledovných oblastiach:

 

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • poradenstvo týkajúce sa obchodu s energiami, vrátane štátnej regulácie cien energie a plynu,
  • poradenstvo a vypracovanie zodpovedajúcej dokumentácie pri dovoze a vývoze plynu, ropy, resp. iných energetických médií, v rámci ako aj mimo územia Európskej únie, vrátane posúdenia colných a daňových aspektov predmetných transakcií,
  • komplexné poradenstvo pri obchode s energiami,
  • poradenstvo pri plánovaní, financovaní a vývoji fotovoltaických a veterných elektrární, bioplynových staníc, vrátane zastupovania v územných a stavebných konaniach, vypracovania zmlúv o výkupe elektriny, zmlúv o pripojení do energetizačnej sústavy, poradenstva a revízie dokumentov pri výbere a nastavení projektového financovania, najvhodnejšieho úverového produktu, a pod.
  • poradenstvo a právna pomoc subjektom podnikajúcim v oblasti energetiky, ako aj ich zastupovanie v konaní pred URSO, Energetickým regulačným úradom ČR, súdmi, resp. ostatnými štátnymi orgánmi.
Komplexné poradenstvo

Komplexné poradenstvo

Zastupovanie a právna podpora

Zastupovanie a právna podpora

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ENERGETICKÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Náhrada škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

6. októbra 2021 | Legislatíva Novinky

V uplynulom období došlo k výraznému zlepšeniu postavenia spotrebiteľov v sporoch s distribútorom plynu. Aké možnosti Vám dáva aktuálna [...]

Viac

Rýchle otázky k bleskovej novele zákona o kritickej infraštruktúre

4. februára 2021 | Legislatíva Newsletter Novinky

Stali sme sa svedkami schválenia návrhu ministerstva hospodárstva vládou, ktorého cieľom je stanoviť, okrem iného,  podmienky [...]

Viac

OZE – obnova práva na doplatok, na čo nezabudnúť

27. októbra 2020 | Legislatíva

Novela zákona - podpora obnoviteľných zdrojov energie bola dlho očakávaným riešením pre vyše sto výrobcov elektriny z obnoviteľných [...]

Viac