Energetické právo

Oblasť energetického práva považujeme za jednu z priorít a ťažiskových oblastí pri poskytovaní právnych služieb zo strany našej advokátskej kancelárie. V rámci energetického práva pomáhame našim klientom najmä v nasledovných oblastiach:

 

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • poradenstvo týkajúce sa obchodu s energiami, vrátane štátnej regulácie cien energie a plynu,
  • poradenstvo a vypracovanie zodpovedajúcej dokumentácie pri dovoze a vývoze plynu, ropy, resp. iných energetických médií, v rámci ako aj mimo územia Európskej únie, vrátane posúdenia colných a daňových aspektov predmetných transakcií,
  • komplexné poradenstvo pri obchode s energiami,
  • poradenstvo pri plánovaní, financovaní a vývoji fotovoltaických a veterných elektrární, bioplynových staníc, vrátane zastupovania v územných a stavebných konaniach, vypracovania zmlúv o výkupe elektriny, zmlúv o pripojení do energetizačnej sústavy, poradenstva a revízie dokumentov pri výbere a nastavení projektového financovania, najvhodnejšieho úverového produktu, a pod.
  • poradenstvo a právna pomoc subjektom podnikajúcim v oblasti energetiky, ako aj ich zastupovanie v konaní pred URSO, Energetickým regulačným úradom ČR, súdmi, resp. ostatnými štátnymi orgánmi.
Komplexné poradenstvo

Komplexné poradenstvo

Zastupovanie a právna podpora

Zastupovanie a právna podpora

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ENERGETICKÉHO PRÁVA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články