Work experience

04/2023 – present Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; Trainee lawyer

01/2022 – 03/2023 Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.; in-house lawyer and trainee lawyer

12/2020 – 08/2021 Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.; legal assistant

09/2019 – 03/2020 AKMV advokátska kancelária s. r. o.; legal assistant

05/2018 Center for International Protection of Children and Youth; internship

Education

2021 – present Comenius University Bratislava, Faculty of Law, Academic degree PhD.
2019 – 2021 Comenius University Bratislava, Faculty of Law, Academic degree Mgr.
2016 – 2019 Comenius University Bratislava, Faculty of Law, Academic degree Bc.

Publications

Bezáková, Nikola (100%): Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. In: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia [electronic document]. -: 1. vyd. ISBN 978-80-7160-659-8. – Bratislava: Faculty of Law, Comenius University, 2022. – S. 229 – 245 [online].

Bezáková, Nikola (100%): Home office a jeho právny základ v r. 2022. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022 [electronic document]: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. -: 1. vyd. ISBN 978-80-7160-668-0. – Bratislava: Faculty of Law, Comenius University, 2022. – S. 271-276 [online].

Bezáková, Nikola (100%): Otec v modernej spoločnosti ako rovnoprávny subjekt rodinného života. In: Bratislavské právnické fórum 2022 [electronic document]: raison d ́être pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku – 100 rokov vývoja a vyhliadky do budúcnosti. -: 1. vyd. ISBN 978-80-7160-664-2. – Bratislava: Faculty of Law, Comenius University, 2022. – S. 94-101 [online].

Areas of practice

Labour law, Civil law, Administrative law, Customs law, Debt recovery agenda

Languages

Slovak language, Czech language, Spanish language, English language

Blog

News and articles