BANKRUPTCY AND RESTRUCURING

11. October 2017

Našich klientov zastupujeme aj v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, tak na strane veriteľa ako aj dlžníka.

Naše poradenstvo spočíva najmä v:

  • poradenstve a príprave dokumentov pred začatím konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
  • uplatňovaní a prihlasovaní pohľadávok a zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, ako aj súvisiacich súdnych konaniach,
  • zastupovaní klientov na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch.

Back to articles

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. January 2020 | Colné právo Legislation

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

More

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. January 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

More

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. January 2020 | Colné právo Novinky

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

More

Novinky

Sme hrdí

Kategórie