CUSTOMS LAW

12. October 2017

Back to articles

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. July 2020 | Legislation

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

More

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. July 2020 | Legislation

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

More

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. June 2020 | Legislation

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

More

Novinky

Sme hrdí

Kategórie