News

Domáca výroba pálenky

20. November 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Aké sú podmienky na výrobu domácej pálenky?

More

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. November 2018 | Colné právo Novinky

Návrh o vyslovení súladu ustanovenia § 25c zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja bol prijatý Ústavným súdom SR.

More

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. October 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Viac informácií o týchto pojmoch v súvislosti s Colným kódexom Únie nájdete v článku.

More

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR

11. October 2018 | Newsletter Obchodné právo Spoločnosti

Všetky právnické osoby budú mať povinnosť od 01.11.2018 zapisovať do Obchodného registra SR končeného užívateľa výhod. Čo to znamená a čo je potrebné k zápisu?

More


Oddĺženie fyzických osôb

4. October 2017 | Legislatíva Občianske právo Procesné právo

  Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii č. 377/2016 Z. z. účinná od 1. marca 2017 priniesla rozsiahle [...]

More

#1 Colné právo: Prekluzívna lehota na zaplatenie colného dlhu

28. September 2017 | Colné právo Legislatíva

Nový Colný kódex Únie z roku 2016 zaviedol v oblasti colného práva zmeny, ktoré sa týkajú aj prekluzívnej lehoty na oznámenie colného [...]

More

Colný kódex Únie a nové výzvy v zahraničnom obchode

27. September 2017 | Colné právo Legislatíva

Ako je iste podnikateľskej verejnosti známe, pre colné právo od mája 2016 platí v Európskej únii nový Colný kódex Únie a jeho [...]

More

Veľká novela infozákona- rozšírenie oblasti prístupu k informáciám a práva na informácie

25. September 2017 | Legislatíva Občianske právo

Dňa 20.09.2017 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh veľkej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám [...]

More

Návrh zmeny zákona o nelegálnej práci

12. September 2017 | Legislatíva Pracovné právo

Aktuálne prebieha rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z.o [...]

More

Prevod stavebného povolenia

25. August 2017 | Legislatíva Správne právo

Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi: prevodom pozemku, na ktorom sa má stavba [...]

More

Zmeny obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov

21. August 2017 | Legislatíva Obchodné právo

Počas júna a júla 2017 bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania návrh zmien v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom [...]

More

Show more

News

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. November 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. June 2018

“Customs” Coffee

22. May 2018

We are proud

Categories