Simona Lukaščíková

1. novembra 2018

Vzdelanie :
2008-2012 – Spojená škola Tvrdošín – Obchodná akadémia
2017 – Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo

Pracovné skúsenosti :
2018 – teraz Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; asistentka
2017-2018 MPconnect s.r.o.; office manager
2015-2017 J&T Banka; Junior asistentka – recepčná

Jazyková vybavenosť :
anglický jazyk, ruský jazyk, slovenský jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie