Mgr. Dana Sarah Márton

21. novembra 2018

Pracovné skúsenosti
od 2018 –Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., advokát
2005 – 2014 advokát kooperujúci s Rödl & Partner
2002 – 2005 advokátsky koncipient kooperujúci s Rödl & Partner

Vzdelanie
2001 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava – titul Magister práv

Odborné zameranie
Obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, občianske právo, právo nehnuteľností, poľnohospodárske právo

Jazyková vybavenosť
nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, slovenský jazyk, český jazyk

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie