Mgr. Bc. Lucia Budaiová

24. októbra 2017

Vzdelanie
2018 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave – Prebieha magisterské štúdium
2013 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave – titul: Bakalár práva
2007 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, titul: Magister v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia

Pracovné skúsenosti
od 2018 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., právna asistentka
2015 – 2018 Abanico s.r.o., projektový manažér pre preklady
2008 – 2009 Veolia Energia Slovensko a.s., asistentka generálneho riaditeľa a ľudských zdrojov

 

Stáže: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Paríži

 

Jazyková vybavenosť
francúzsky jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk,

Späť na články

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. januára 2020 | Colné právo Legislatíva

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

Viac

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

Viac

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020 | Colné právo Novinky

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

Viac

Novinky

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie