Mgr. Bc. Lucia Budaiová

24. októbra 2017

Vzdelanie
2018 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave – Prebieha magisterské štúdium
2013 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave – titul: Bakalár práva
2007 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, titul: Magister v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia

Pracovné skúsenosti
od 2018 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., právna asistentka
2015 – 2018 Abanico s.r.o., projektový manažér pre preklady
2008 – 2009 Veolia Energia Slovensko a.s., asistentka generálneho riaditeľa a ľudských zdrojov

 

Stáže: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Paríži

 

Jazyková vybavenosť
francúzsky jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk,

Späť na články

Brexit and Customs Duties

21. marca 2019 | Administrative law Customs law Legislation News

Despite the fact that in connection with Brexit we are still talking about the alternatives and the will of both parties to avoid the [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Napriek tomu, že v súvislosti s Brexitom sa stále hovorí o alternatívach a vôli oboch strán vyhnúť sa „tvrdému“ Brexitu, v súčasnosti, [...]

Viac

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019 | Legislatíva Novinky Obchodné právo

S účinnosťou novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde v priebehu roku 2019 [...]

Viac

Novinky

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019

Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesta

3. februára 2019

Sme hrdí

Kategórie