Mgr. Andrea Gaálová

23. novembra 2017

Pracovné skúsenosti:

2019 – teraz    Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – asistentka

2018 – 2019    Prima banka Slovensko, a.s. – osobný bankár

 

Vzdelanie:

2013- 2018  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – titul Magister

 

Jazyková vybavenosť:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Späť na články

Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

3. júla 2020 | Legislatíva

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa [...]

Viac

Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020 | Legislatíva

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila výzvu na podporu inštalácie zariadení na výrobu elektriny a tepla, ktoré majú [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V rámci projektu Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas [...]

Viac